Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Błogosławionej Karoliny w Tarnowie

slowo bozeCzytając słowa Boga otrzymujesz życie (1J 1,1). Wszelki inny pokarm nie daje życia, jedynie je podtrzymuje. Nosząc w sobie słowo Boże, rozmyślając nad nim, rozważając je, nosisz w sobie życie. Są to słowa, w których jest pełnia życia (J 3,14; 6,32-35.48-51; 17,2). Wszystkie inne słowa, jakie czytasz, są namiastką życia.

Napełniaj się zatem życiem! Zapraszamy i zachęcamy do codziennej lektury słowa Bożego z krótkim rozważaniem - kliknij tutaj

Modlitwa przed czytaniem słowa Bożego
Panie, Boże mój! Ty jesteś światłem dla niewidomych i siłą mocnych. Odkryj przede mną tajemnicę Twego Słowa. Duchu Święty daj mi głębsze zrozumienie Pisma, gdyż Ty przenikasz głębokość Boga.

Lectio divina – „Boże czytanie” Pisma Świętego

1. Czytaj: „O czym jest ten tekst biblijny?”
Uważnie przeczytaj, wyobraź sobie opisywane zdarzenia, zastanów się nad zdaniami, słowami, postaciami.

2. Rozmyślaj: „Co mówi tekst biblijny do mnie?”
Pomyśl, jakie sytuacje z twojego życia tekst ci przypomina. Albo kim ty byś był w tym tekście?

3. Módl się: „Co ty mówisz Panu w odpowiedzi na Jego słowo?”
Powiedz Bogu o tym, nad czym rozmyślałeś. Podziękuj za dobro które ci tekst przypomniał, przeproś za grzechy, przyznaj się do słabości, poproś o dary za którymi zatęskniłeś lub o pomoc w tym co trudne.

4. Wpatruj się w Boga: „Jak mam się stać podobny do Pana”
Zapamiętaj, jaki wspaniały jest Bóg, którego spotkałaś w tej modlitwie i jak być do Niego podobnym w myśleniu i postępowaniu.

5. Żyj z Bogiem.
Wprowadź to przemodlone słowo w życie, choćby w drobnej sprawie, by nie „uciekło” - postanów, co dziś zrobisz.

Modlitwa po czytaniu słowa Bożego
Duchu Święty, proszę, natchnieniem swoim uprzedzaj moje działanie, tak bym stał się prawdziwym świadkiem i przyjacielem Jezusa Chrystusa, który jest Słowem dobrej nowiny dla każdego człowieka. Rozpal moje serce pragnieniem ewangelizacji, tak by wszyscy ludzie mogli usłyszeć prawdę Ewangelii.


Polecamy także serwis:
www.czasnabiblie.pl

   


diecezja tarnowska grayscalecentrum jp ii grayscalefundacja dnt grayscalecaritas grayscaleopoka grayscalerdn malopolska grayscalekai grayscalegosc niedzielny grayscaletygodnik niedziela grayscalebiblia tysiaclecia grayscalekatechizm kk grayscale